Изпитвателна лаборатория към “Текс Контрол” ЕОOД

Списание за текстил, облекло, кожи и технологии

Изпитвателната лаборатория (ИЛ) към “Текс Контрол” ЕОOД, гр. Габрово е акредитирана от Изпълнителна агенция „Българска служба по акредитация” за целите на изпитване на:

  • Текстил и облекло – физикомеханични и физикохимични изпитвания;
  • Текстил и облекло – устойчивост на обагрянията, промяна на цвета на изпитвания образец и на придружаващите тъкани;
  • Текстил и облекло – характеристика на обагрянията. (БДС EN ISO/IEC 17025:2006)

Списание за текстил, облекло, кожи и технологии

В изпитвателната дейност лабораторията използва само стандартизирани методи за изпитване, включени в над 120 международни стандарта. С тези си възможности лабораторията осигурява изпитванията на над 80% от характеристиките (показателите) на текстилните материали, текстил и готови облекла. Тенденция е възможностите й да се разширяват.

Изпитвателната лаборатория разполага със съвременна изпитвателна техника и спомагателно оборудване. Техническите средства са последно поколение на технологичните и производствените възможности на специализирани водещи световни фирми. (SDL Atlas – Англия; JASCO CORPORATION – Швейцария; DATACOLOR INC – САЩ; CECIL INSTRUMENTS LTD – Англия; WTW GmbH Германия; ZWEIGLE CmbH, Германия; TEXTEST INSTRUMENTS AG – Швейцария; „BINDER”Германия; IKA – Германия и др.)

Лабораторията разполага и с единствените в страната апарати за определяне на:

  • Устойчивост на светлина и атмосферни влияния чрез ксенонова дъгова лампа (XENOTEST® 150 S+, SDL Atlas).
  • Възпламеняемост и горимост (HIRLEY FLAMMABILITY TESTER, M233A/B, SDL Atlas).
  • Водоотблъскването на тъкани чрез изпитване на дъждуване по Bundesmann M230 / BBUNDESMANN WATER REPELLENCY TESTER/.
  • Физиологичните характеристики на текстил. Измерване устойчивостта на топлопреминаване и паропреминаване при постоянен режим (изпитване с гореща плоча) SWEATING GUARDED HOTPLATE, M259B.
  • Колебанията на масата на прежди, предпрежди и ленти (USTER® тестер 3).
  • Изпитване на опън на щапелни влакна, нишки и технически прежди (USTER TENSORAPID).

Работата в лабораторията протича при изключително високи изисквания за качество и независимост по отношение на външни заинтересовани страни при провеждане на изпитванията.

Списание за текстил, облекло, кожи и технологии

За контакт с изпитвателната лаборатория към “Текс Контрол” ЕОOД, гр. Габрово ===>