С етнографията в търсене на смисъла

Списание за текстил, облекло, кожи и технологии  Сборникът “С етнографията в търсене на смисъла” е посветен на 80-годишнината на доц. д-р Ганка Михайлова на Издателство ”проф. Марин Дринов” на БАН.

В изданието  са откроени научното й творчество и приносите й за развитието на българската етнография. Част от включените в сборника текстове са посветени на теми, за чието разработване доц. д-р Ганка Михайлова има значителни заслуги – етнография на облеклото и на маскираните персонажи, изследвания на елементи от българската традиционна култура, теоретични аспекти на етнографията. Редица статии са фокусирани върху градската култура и различни нейни социални аспекти.

Сборникът съдържа интервю с доц. д-р Ганка Михайлова, посветено на изследователската й дейност сред българите в Румъния. Поместени са и нейни теренни материали от Северна Добруджа.

Сборникът може да се закупи в книжарниците на БАН.