Над 12 тона ненужни дрехи, обувки и текстил са предадени за оползотворяване до момента в Стара Загора

Списание за текстил, облекло, кожи и технологии

Над 12 тона ненужни дрехи, обувки и домашен текстил са събрани, сортирани и предадени за оползотворяване до настоящия момент в Стара Загора, съобщават от общината. В поставените за целта контейнери са събрани 4 тона през месец август т.г. и 8 тона през месец септември т.г. 

Проектът TexCycle има готовност да предоставя безвъзмездно дрехи на хора, които се нуждаят от тях, при подаване на информация от страна на институциите за социално подпомагане в Община Стара Загора. Той стартира на  9 август 2018 г. в Стара Загора с разполагането на 5 специализирани контейнера на удобни, леснодостъпни и комуникативни места.

Поради големият  интерес на гражданите обхвата на системата за разделно събиране с цел оползотворяване на ненужни дрехи, обувки и домашен текстил се разширява.

На 2 и 3 октомври 2018 г.  бяха разположени още четири контейнера на следните локации:

1.В близост до парк „Зелен клин“ е поставен втори контейнер.

2.В кв. „Зора“ на пресечката на ул. „Златен клас“ и ул. „Камчия“.

3.Северно от пресечката на ул. „Стефан Караджа“ и ул. „Ген. Гурко“ до източната ограда на Детска градина № 9 „Светулка“.

4.В квартал „Три чучура юг“ срещу бл. 54.

Контейнерите са ясно обозначени с надпис „Дрехи и обувки“. В тях могат да се поставят дрехи, обувки, чанти, колани и домашен текстил. Върху контейнерите са изписани инструкции за използването им и номер за връзка при необходимост от допълнителна информация. С цел повишаване на ефективността на системата е желателно дрехите да са изпрани и да бъдат поставени в торба.

Обслужването на контейнерите се осъществява два пъти седмично, а при необходимост и с по-голяма честота от фирма „Евротекс“ ЕООД, с която Община Стара Загора има сключен договор.

 „Евротекс“ ЕООД се грижат и за по-нататъшното оползотворяване на текстилните продукти, за да се затвори жизнения им цикъл по екологичен начин и те да бъдат използвани отново. Част от текстилните материали се използват като памучни парцали за почистване в индустрията. Отпадъците, които не са годни за повторна употреба се предават за рециклиране или друго оползотворяване в специализирани инсталации. Част от материите – предимно пуловери и други плетива, се рециклират като вторични прежди, от които се произвеждат нови текстилни изделия.