новини

Обществено допитване за проекти на национални стандарти от обхвата на БИС/ТК 44 „Текстил и облекло”

 

Разработването на национални приложения (NA) към EN 13249:2016; EN 13251:2016 и EN 13252:2016 се налага предвид факта, че това са нови версии на посочените стандарти, които вече са хармонизирани и са публикувани в OJ (Официалния вестник на Европейския съюз). Новите национални приложения ще отменят действащите национални приложения, отнасящи се за предишните версии на цитираните европейски стандарти.

В тази връзка, за изпълнение на актуализираната работна програма на БИС/ТК 44 за 2018 г. в частта ѝ „Разработване на стандарти на национално ниво” БИС обявява за обществено допитване следните проекти:

Всеки заинтересован може да изпрати становище по проектите най-късно до 08.12.2018 г. на електронната поща на Антоанета Калфина, секретар на БИС/ТК 44, нa адрес: antoaneta.kalfina@bds-bg.org

Български институт за стандартизация

Всички права запазени на публикуваните материали на сайта на Онлайн списание за Текстил, облекло, кожи и технологии © All publications on the Online magazine for Textiles, Clothing, Leather and Technology site are copyrighted© Alle Veröffentlichungen im Online-Magazin für Textilien, Bekleidung, Leder und Technologie sind urheberrechtlich geschützt ©