Дизайн на музейни експозиции

Списание за текстил, облекло, кожи и технологии

На 2 ноември 2018 г. в залите над Шарланджийската работилница в ЕМО „Етър” ще бъде открита изложбата „Дизайн на музейни експозиции” от  15.30 ч.

Изложбата е на творци от специалност „Рекламен дизайн” към Национална художествена академия-София и включва 35 платна – с размери 100 х 100 см.

„Дизайн на музейни експозиции” е представителна извадка от студентски проекти със специален фокус върху музейните експозиции – постоянни и временни.

Тази учебна задача има за цел да формира широк спектър от умения, свързани със създаването на експозиция, отговаряща на всички съвременни норми и изисквания за функционалност и естетика.

Проучването, изследването и интерпретирането на исторически, етнографски, художествени и природонаучни сюжети е в най-широк спектър, който илюстрира обширния тематичен обхват на музейните задания.

Изразните форми в студентските проекти са синтез от класически и съвременни техники за осъществяване на музейните цели – от традиционните и утвърдени средства за експониране до най-авангардните технологични решения за мултимедийно и интерактивно съдържание.

Наред с основополагащите познавателни цели на музея е потърсено цялостното въздействие върху посетителя посредством неговото силно емоционално обвързване с темата.

Студентите, завършили специалност „Рекламен дизайн“ в Национална художествена академия имат максимално висока степен на професионална реализация.

Те са високо квалифицирани специалисти, способни да извършват художествено-творческа проектантска дейност в областта на рекламния дизайн.

Негови основни обекти са: рекламни пана и пластики, рекламни витрини, рекламно-експозиционни щандове, търговско-промишлени изложения, търговско-рекламни пространства, експозиции с култaурен характер, музейни експозиции, ексопозиции за национални участия на световни изложения – EXPO.

Присъщи компоненти на рекламния дизайн при цялостния подход са лога, шрифтове, експозиционна графика, рекламни постери, билбордове, сувенири, дипляни, каталози, проспекти, кореспондентни материали, транспаранти, мултимедийни презентации, уеб реклама.

Рекламният дизайн, в най-голяма степен сред пластичните изкуства, е форма на синкретичен синтез. В процеса на проектиране той обединява допирните точки на пространствения и графичния дизайн, рекламата, архитектурата, мултимедийните изкуства, съвременните технологии и материали.  

 

Изложбата може да бъде разгледана до 31 декември 2018 г.