Ехо от събитието – Международна конференция “Тенденции и иновации в текстилната и модната индустрия”

Списание за текстил, облекло, кожи и технологии

Първата браншова конференция “Тенденции и иновации в текстилната и модната индустрия” се проведе по време на първото  изложение за текстилна техника и продукти „ТексТейлърЕкспо 2018″ на 9 ноември 2018 г. в зала България на Конгресен център в Международен панаир Пловдив.

Конференцията беше открита от г-жа Цветелина Милчалиева, председател на ФНСОЛП.

Приети и одобрени за изнасяне бяха 40 научни разработки от Украйна, Гърция, Нигерия, Македония, Сърбия и България, които ще бъдат публикувани в електронното списание на сайта www.tok-bg.org.

Участници в събитието бяха преподаватели, специалисти, модни дизайнери, производители, студенти, дистрибутори и мениджъри с интерес в областта на текстила и модата. Всички гости имаха възможност да се докоснат до авторски текстилни колекции на десени и мостри в материал; да се запознаят с тенденциите, с един впечатляващ семиотичен поглед и образователните предизвикателства, свързани с устойчивостта на модната индустрия; как технологиите променят бъдещето; техниката за печат върху коприна; производството на облекло в Балканския регион; насоките в текстилния дизайн и много други разработки. Конференцията беше един открит диалог за всичко, което се случва днес и за в бъдеще  в глобално променящият се текстилен и моден свят.

Онлайн списание за Текстил, облекло, кожи и технологии като организатор на конференцията“Тенденции и иновации в текстилната и модната индустрия” изказваме нашите БЛАГОДАРНОСТИ на всички, които уважиха и участваха в конференцията, която ще продължи да се провежда и за напред, защото “Текстилната индустрия е била и винаги  ще бъде сериозна сила на икономиката”. Благодарим и за забележките и грешките, които ни посочихте и се надяваме да ги отстраним в следващите събития. Всяко начало е трудно, но екипа на списанието е твърдо решен да върви напред и нагоре.

 Д инж. Даниел Ангелов – редактор на онлайн списание за Текстил, облекло, кожи и технологии

 

Списание за текстил, облекло, кожи и технологии
Списание за текстил, облекло, кожи и технологии
Списание за текстил, облекло, кожи и технологии
Списание за текстил, облекло, кожи и технологии
Списание за текстил, облекло, кожи и технологии
Списание за текстил, облекло, кожи и технологии
Списание за текстил, облекло, кожи и технологии
Списание за текстил, облекло, кожи и технологии
Списание за текстил, облекло, кожи и технологии
Списание за текстил, облекло, кожи и технологии
Списание за текстил, облекло, кожи и технологии
Списание за текстил, облекло, кожи и технологии
Списание за текстил, облекло, кожи и технологии
Списание за текстил, облекло, кожи и технологии
Списание за текстил, облекло, кожи и технологии
Списание за текстил, облекло, кожи и технологии
Списание за текстил, облекло, кожи и технологии
Списание за текстил, облекло, кожи и технологии
Списание за текстил, облекло, кожи и технологии
Списание за текстил, облекло, кожи и технологии
Списание за текстил, облекло, кожи и технологии
Списание за текстил, облекло, кожи и технологии
Списание за текстил, облекло, кожи и технологии
Списание за текстил, облекло, кожи и технологии  Списание за текстил, облекло, кожи и технологии
Списание за текстил, облекло, кожи и технологии  Списание за текстил, облекло, кожи и технологии
Списание за текстил, облекло, кожи и технологии
Списание за текстил, облекло, кожи и технологии

Снимковият материал e от участниците в конференцията