Работен семинар в подкрепа на кариерното развитие на ученици и учители

Списание за текстил, облекло, кожи и технологии

Работен семинар в подкрепа на кариерното развитие на ученици и учители от региона на Варна ще се проведе на 7 декември 2018 г. от 9:30 до 15:30 ч. в Учебно-спортния комплекс на Варненския свободен университет „Черноризец Храбър“.

Акценти в семинара са професиите на бъдещето, компетентностният модел и избора на професия, дуалното образование и възможностите на Варненския свободен университет за подкрепа на училищата в региона. На семинара са поканени и фирми-партньори на университета, готови да подкрепят и училища по темата за дуално образование и стажове за ученици. Специално внимание ще бъде отделено на формите на партньорства между университета и училищата. Нов акцент е представянето на идеята за лични планове на развитие за ученика, сертифициране на ученици и актуални теми и форми за квалификационни курсове за учители и педагогически персонал.

Участници в семинара ще бъдат експерти в различни професионални области, фирми-партньори, представители на настоятелствата на професионалните направления в университета и бизнес организациите в региона.

Участниците в семинара ще получат подкрепа за развитието на дигитални и предприемачески умения и финансова грамотност от експерти от съответните области.

Университетските катедри ще предложат теми, по които могат да консултират и да партнират в изследователски проекти на ученици и учители.