Изложба плакат •80 години проф. Людмил Чехларов•

Списание за текстил, облекло, кожи и технологии

Изложба плакат •80 години проф. Людмил Чехларов• ще се открие  на 10 декември 2018 г. от 18.00 ч. в гр. София, галерия „Академия”, ул. „Шипка” 1.Списание за текстил, облекло, кожи и технологии

Изложбата се осъществява по идея на катедра „Плакат и визуална комуникация“ в НХА и е посветена на 80-годишнината на автора, както и на всички настоящи студенти в специалността.

Експонатите са автентични театрални плакати (сериграфия и офсет) от музейната сбирка на Националната художествена академия.

Людмил Чехларов е един от най-разпознаваемите български плакатисти. За ярко изразения стил в творчеството му допринася, както Сатиричния театър, където работи дълги години, така и неговото специфично чувство за хумор. Това е вдъхновението, което оформя неподражаемата иронична обаятелност, мигновено откривана в театралните му плакати. В тях той нескрито поднася шеговит коментар към сюжета на пиесата и често улавяйки идеята, провокира с харизмата и мирогледа на литературния текст. Така навлиза в психологически анализ, „задявайки“ световните и български драматурзи.

Този натюрел съвсем естествено се отнася и за академичната дейност на Людмил Чехларов – духовито неподправена и завладяваща аудиторията. Но тази непринуденост е съпроводена с педантична взискателност и висок критерий към студентите. С богатия си професионален опит и атрактивен подход, проф. Чехларов умело въвлича в плакатната магия своите възпитаници, откривайки пред тях нови хоризонти. В това свое поприще той внася специфичен подход и една различна художествена същност в преподавателските традиции на Академията.

Уникалното творчество на Людмил Чехларов заема челно място в съвременния театрален плакат, определяйки фундамента в развитието на българското плакатно изкуство. Плакатите му и сега продължават да „намигат“ на зрителя и го карат да се усмихне „под мустак“, дори и плакатът да не е смешен.

гл. ас. д-р Ненко Атанасов

(куратор на изложбата)

Изложбата  плакат •80 години проф. Людмил Чехларов• ще може да се разгледа до  4 януари 2019 г.