Десети Международен конкурс за детска рисунка

 “Слънчевите руни в българските носии и тъкани”- Силистра 2019

Списание за текстил, облекло, кожи и технологии
Краен срок за изпращане на творбите 30 март 2019г. на емейл: slancheviruni@gmail.com

Повече информация на
https://www.facebook.com/%D0%A1%D0%BB%D1%8A%D0%BD%D1%87%D0%B5%D0%B2%D0%B8-%D1%80%D1%83%D0%BD%D0%B8-Slanchevi-runi-802155876558097/?__tn__=%2CdkC.g-R&eid=ARBVJctgvzacsZ6Q9XEb7P0dPf9n2HCeMI17ASSVyyMucPzNu2lwuM8-zW9xU80qvqTQ5u8jT4ZnXvIZ&hc_ref=ART0ERu4m-xNmOAbAdtfX6erWRGNeof5y6bsqtarILbXYVuHjNeA6v3vCYl5zjgxVAE