Изложба „Българската шевица – мост във времето”

Списание за текстил, облекло, кожи и технологии

В  музей „Сарафкина къща” във Велико Търново на 15 май 2019 г. от  17.00 ч. се открива изложбата „Българската шевица – мост във времето”, която ще разкрие пред публиката красотата и непреходността на българската шевица.

В експозицията  „Българската шевица – мост във времето” са включени музейни образци от фонда на Регионален исторически музей – Велико Търново от XIX и началото на XX век. и съвременни облекла и аксесоари, чиито акцент е традиционната българска шевица.

Гост на изложбата ще бъде майсторката на везбата Величка Георгиева, чиито сръчни ръце са избродили включените в изложбата образци.

Известно е, че традиционната българска шевица има своето значение не само като декоративен, естетически елемент върху дрехата. Тя притежава и функцията по тайнствен, магичен път да отгонва „лошия”, завистлив поглед и да привлича „добрата” енергия, да разграничава, но и да сближава. Друга нейна способност е да прокарва мостове във времето, тъй като тя има своя непрекъснат живот в облеклото на българина. Тя е онзи белег за идентичност, който не е загубил смисъла си и в съвременността. Целта на изложбата е именно тази – да покаже непреходността на българската шевица във времето.

Изложбата може да се разгледа до 15 юни 2019 г.