Международна промишлена изложба «ИННОПРОМ»

Списание за текстил, облекло, кожи и технологии

От 8-11 юли 2019 г. в град Екатеринбург ще се проведе Международна промишлена изложба «ИННОПРОМ». От 2013 г. «ИННОПРОМ» има статут на главна международна промишлена изложба на Русия.

Главната тема на изложението «ИННОПРОМ» в 2018г. е Цифрово производство – посветена на внедряването на нови технологии и материали, увеличението на относителния дял на автоматизацията, използването на съвременни методики на управление и повишената ефективност на мениджмънта, решение на актуални кадрови задачи и усъвършенстване на професионалното образование.

Изложението «ИННОПРОМ» – е уникална площадка за обмяна на опит и конструктивно взаимодействие между представителите на националните и западните делови кръгове, малкия и среден бизнес, федералните и регионалните органи на властта, учени и експерти.

За информация: http://www.innoprom.com/

 

ЦЕНТЪР НА ПРОМИШЛЕНОСТТА

НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ В МОСКВА