Нов пластически прочит на българската форма на Кирилицата – „Неперфектната азбука“

Списание за текстил, облекло, кожи и технологии

Нов пластически прочит на българската форма на Кирилицата показва в изложбата „Неперфектна азбука“ Тодор Георгиев

23 май 2019 г., галерия „УниАрт“
Нов български университет (бул. „Монтевидео“ №21)

Нов пластически прочит на българската форма на Кирилицата ще бъде показан в изложбата „Неперфектната азбука“ на Тодор Георгиев. На 23 май 2019 г. от 19.00 ч. в галерия „УниАрт“ на Нов български университет ще бъде открита експозицията, в която авторът обръща внимание на неспособността на държавата да утвърди българската азбука пред света. За третата официална в Европейския съюз писмена система, няма промяна в това отношение и никой не говори по въпроса. Дори табелката на български език за Европейския парламент в Брюксел е набрана с руската форма на Кирилицата.

Произведенията, включени в изложбата „Неперфектна азбука“, са изработени ръчно. В процеса Тодор Георгиев експериментира с различни техники и материали. Постигнатите форми не са идеални, те са опити, всеки от които е урок за артиста и потенциално за публиката.

Списание за текстил, облекло, кожи и технологии

За своя проект художникът казва: „Буквата никога не е живяла само в една медия. Тя е била издрасквана, изчуквана, изрязвана, отливана, отпечатвана, изписвана, рисувана, чертана преди да стигнем до масовата ѝ употреба върху екраните днес. Изложбата, до голяма степен, е повлияна именно от това – едно откъсване от стола и монитора и връщане към физическата форма на буквата, изработена на ръка.“ Тази приложност личи и в самите произведения. Чрез различните техники е дадена възможност да преосмислим формата, динамиката и обема на добре познатите ни букви и да ги поставим в пространството като обекти. „Неперфектна азбука“ поставя пластически въпроси към зрителите за българската писменост, нейната репрезентация и модалност, за стойността и значението на знака, новите подходи към него и функционалната му същност.

За Тодор Георгиев

Тодор Георгиев започва като графичен дизайнер в рекламата, но страстта му се крие в изкуството на буквите. През 2018 г. завършва магистратура в Националната художествена академеия със специалност „Шрифт“. Като един от съоснователите на студио Letter Collective работи изцяло в сферата на типографията. Той е докторант към докторска програма „Визуално-пластични изкуства“ в Нов български университет от 2015 г. Като докторант в областта на приложната графика Тодор Георгиев преподава и на студенти. Именно тогава му хрумва идеята да експериментира с буквите и различните техники. Как се справя сам с тази задача може да разберете до края на месец юни в галерия „УниАрт“.

За Галерия „УниАрт“

Галерията представя изложби от собствената си колекция, както и проекти на млади автори. Всяка година студенти и алумни на НБУ имат възможност да участват в отворена покана за проекти, които да бъдат включени в творческия план на пространството. Настоящата изложба е един от селектираните проекти за 2019 г.