45-години от създаването на Етнографския музей – Варна

На 27 юли 2019 г. се навършват 45 години от откриването на експозицията на Етнографски музей – Варна.

Списание за текстил, облекло, кожи и технологии Началото му е поставено още в края на ХIX в., когато във Варна се създава дружинка за събиране на археологически и етнографски старини, природни материали и др. В годишните отчети на Варненското археологическо дружество и в инвентарните книги на Варненския окръжен музей от първата половина на ХХ в. са вписани много етнографски експонати, откупени или подарени от варненски граждани: пръстени, накити и медни съдове; селскостопански инвентар; занаятчийски инструменти; носии; тъкани.

През 1963 г. Мария Николова е назначена за уредник в отдел „Етнография“ при Окръжен исторически музей – Варна. С ентусиазъм и всеотдайност тя се посвещава на събирането на етнографски материали и на откриването на Етнографски музей в самостоятелна сграда. Експозицията е разположена в една от най-представителните къщи от средата на ХIХ в. и представя бита и културата на населението във Варненския регион от ХIХ и началото на ХХ в.. 45-та годишнина на Етнографския музей ще бъде отбелязана на 25 юли 2019 г. от 17.00 ч. в музея с:

  • Изложба „Дарители и дарения“. Ще бъдат изложени колективни и индивидуални дарения, както и първото дарение (престилки и възглавници) направено през 1924 г. от Добруджанската организация;
  • Ревю на традиционни народни костюми от края на ХIХ и началото на ХХ в., притежание на частни колекционери, с участието на ученици от Средното училище за хуманитарни науки и изкуства „К. Преславски“ – Варна;
  • Танцова програма с участието на фолклорен ансамбъл „Гергана“ – гр. Варна.

Изложбата може да бъде посетена до края на 2019 г. на адрес: Етнографски музей, Гр. Варна ул. „Панагюрище“ № 22