Да успееш въпреки трудния старт

Най-старата професионална гимназия на Балканите – ПГ по текстил и облекло „Добри Желязков“ в Сливен не спира да се обновява

Списание за текстил, облекло, кожи и технологии

С пет пълни паралелки, две от които в т.нар. дуално обучение, започна новата учебна година в Професионалната гимназия по текстил и облекло „Добри Желязков“ в  Сливен. С  това с право се гордее целият педагогически екип начело с директорката инж. Даниела Караманова – за пьрви път от 2007 г. насам план-приемът е изпълнен. Основаното през 1883 г. училище за обучение на технически кадри за нуждите на текстилната промишленост е един от знаковите примери, че дуалното обучение съвсем не е ново за българската образователна система. През 1895 г. Текстилният отдел на учебната работилница в Княжево се премества в Сливен. Преустроеният отдел се именува не как да е, а Държавно-практическо тъкачно-бояджийско училище, или казано с термините на днешното образование – „учене чрез работа”. Тази година Професионалната гимназия ще изпрати и първия випуск с дуална подготовка. 

Как гледа работодателят на това партньорство. „С годините работодателите стават все по-отговорени за подобно партньорство. Към момента сме изградили отлична система на доверие един към друг. Говоря са бизнеса не само в Сливен и областта, но и в други региони. Да не забравяме, че останахме единствената професионална гимназия, която подготвя кадри конкретно за текстилната индустрия и по традиционните професии тъкачество, плетачество, шивачество”,  категорична е инж. Караманова.

От 1908 г. и до днес Професионалната гимназия е държавна. Започва се с подготовката на кадри по тъкачество и бояджийство, за да се стигне до съвременните и търсени професии „Художествено оформление на тъканите“ (1961 г.),  „Моделиране и конструиране на облеклото” (1993 г.), „Компютърно проектиране и десениране на текстилни площни  изделия“ (2008 г.) и година по-късно – „Моден дизайн“. „При разговори с работодателите и колегите стигнахме до извода, че мисията на училището е такава, каквато я е начертал възрожденецът, стопанският и обществен деятел Добри Желязков – да обучаваме специалисти за текстилната промишленост”, казва Караманова.

В „Добри Желязков“ следят за реализацията на своите възпитаници. Голяма част от випуск 2019 например избират да продължат образованието си, най-вече в колежите в Сливен. „Малцина решиха да започнат професионалната си кариера, за която са се подготвяли при нас. Немалка част избраха временната заетост по морето. Това е донякъде необяснимо. Но добрата новина е,  че след 25-та си година нашите ученици ни търсят, за да ги свързваме с работодателите в областта на текстилната промишленост – казва директорката. – Ние винаги сме насреща и помагаме на нашите възпитаници.“

Пример за такава помощ е възможността, която гимназията предлага на млади хора, напуснали по различни причини преждевременно училище, не само да завършат, но да завършат с професия, която ще ги храни. Затова и в „Добри Желязков” не се отказват от самостоятелната форма на обучение.

Кое е най-новото в най-старата професионална гимназия на Балканите и постига ли тя мечтите си. „Най-новото това са най-вече резултатите от труда на екипа. Работата е много, напредък има, но не с темповете, които искаме. Новата  учебна година откриваме и с нова  учебна работилница за бъдещите шивачи  и моделиери. Финансирането е от МОН по националната програма за модернизиране на професионалното образование. А бизнесът осигурява всичко необходимо за такава работилница, и то с най-нови модели машини.  Нашите практики са изнесени изцяло в реални работни условия. Там са най-новите станове, големите предачни машини. В реалното производство се трупат уменията, необходими на  един среден специалист – пояснява  директорката. – Затова и ученическите практики са изключително популярни сред нашите деца“.

Но и бъдещите шивачи, преди  да прекрачат прага на реалното производство, ще имат учебно място за първи крачки в професията. И ако това е първата от десетилетия насам нова училищна работилница, то с всяка година образователната  инфраструктура на ПГ „Добри Желязков“ става все по-модерна.

От създаването си до днес училището е подготвило над  13 000 средни специалисти за родната икономика. В часовете по общообразователна и професионална подготовка успешно се използват информационните и комуникационните технологии.  „Модерната образователна инфраструктура действа и възпитателно на нашите деца, немалко от които идват от рискова среда. Но това, което виждат в образователна институция, каквато е гимназията „Добри Желязков“ , ги кара коренно да променят гледната си точка за това как да построят живота си, и ги мотивира да го направят”, категорична е Караманова.

Информацията беше предоставена от ПГ по текстил и облекло „Добри Желязков“ – Сливен