13 симпозиум “Nоvel Technologies and economic development”

Списание за текстил, облекло, кожи и технологии

13 симпозиум “Nоvel Technologies and economic development”, който се проведе в хотел “Бавка” гр. Лесковац – Сърбия на 18 и 19 октомври 2019 г. Част от Редколегията на онлайн списание за Текстил, облекло, кожи и технологии взе участие на това събитие.

Програмата беше разнообразна и разчупена, с представяне на постерни презентации. Пленарните разработки на д-р Масимо де Марчи от университета в Падуа, Италия, д-р Любица Ташич – Сао Паоло, Бразилия, д-р Мирослав Комлиенович – Белград, Сърбия и д-р Анита Тарбук – Хърватия демонстрираха своите достижения в провежданите от тях проекти. 

Събитието беше полезно за нашият екип, защото сключихме нови договори за бъдещо сътрудничество с нови партньори от Сърбия.