Обичате ли модата – специалност „ДИЗАЙН,ТЕХНОЛОГИИ И МЕНИДЖМЪНТ НА МОДНАТА ИНДУСТРИЯ” на ФТТ – Ямбол е за Вас

Списание за текстил, облекло, кожи и технологии

Факултет “Техника и технологии” – Ямбол при Тракийски университет – Стара Загора извършва обучение в ОКС „Бакалавър” по 7 специалности, ОКС “Магистър” по 16 специалности и ОНС “Доктор” по 3 професионални направления.

Специалности в областта на текстила и модата:

За ОКС „Бакалавър“:

„Дизайн, технологии и мениджмънт на модната индустрия“

 

За ОКС „Магистър“:

„Дизайн, технологии и мениджмънт на модната индустрия“

„Дизайн и технологии на кожени изделия“

„Моден и текстилен дизайн и технологии“

„Организация и управление на шевна фирма“

 

За ОНС „Доктор“:

„Технология на шевното производство“

„Художествено оформяне и моделиране на текстилни и шивашки изделия, облекла и обувки“

Списание за текстил, облекло, кожи и технологии
Списание за текстил, облекло, кожи и технологии
Списание за текстил, облекло, кожи и технологии
Списание за текстил, облекло, кожи и технологии
Списание за текстил, облекло, кожи и технологии
Списание за текстил, облекло, кожи и технологии
Списание за текстил, облекло, кожи и технологии
Списание за текстил, облекло, кожи и технологии
Списание за текстил, облекло, кожи и технологии
Списание за текстил, облекло, кожи и технологии

 

Повече информация за кандидатстване