Изработване на защитни маски от Професионална гимназия по текстил и облекло “Добри Желязков” – гр. Сливен

Списание за текстил, облекло, кожи и технологии

Учители и служители от Професионална гимназия по текстил и облекло “Добри Желязков” – гр. Сливен се включват благотворително с изработване на защитни маски за нужди на институции в града и на нуждаещи се.
Преподавателите по професионална подготовка – инж. Антоанета Колева и инж. Ташка Колева, учителката по Английски език – инж. Мануела Павлова и служителите – Радостина Маринова и инж. Михаил Михайлов изработват така необходимите за всички предпазни средства безвъзмездно.
Поздравления за благородството!

Списание за текстил, облекло, кожи и технологии Списание за текстил, облекло, кожи и технологии Списание за текстил, облекло, кожи и технологии