Изберете специалността „Дизайн на облеклото“ в Академия за Музикално Танцово и Изобразително Изкуство “проф. Асен Диамандиев“ – Пловдив

 

Списание за текстил, облекло, кожи и технологии
Списание за текстил, облекло, кожи и технологии Специалност „Дизайн на облеклото“ е основана преди 10 години в Академия за Музикално Танцово и Изобразително Изкуство “проф. Асен Диамандиев“ в град Пловдив. Развитието на личности с креативен потенциал е сред основните цели на специалността. Творческото мислене на студентите ,както и начините да се изразят и защитават професионално идеите си, са в основата на нашата учебна платформа. Обучението в програмата обхваща четири години, което съдържа основни курсове: Проектиране на облеклото, Декорация на текстила, Техника и технология при конструиране на дрехата, История на изобразителното изкуство, История на костюма, Рисуване, Живопис, избираеми дисциплини като История на модата, Фотография и т.н.

В учебния процес се включва системно запознаване с общо естетически правила за дизайн, конструиране на облеклото, техники и изразни средства при създаване и реализация на моден проект. Политиката на специалността е  ежегодно да запознава студентите с утвърдени личности в областта на модния дизайн и изкуството. Активно да провежда  лекции и творчески работилници с тях. В програмата  фигурират също, перманентно провеждане на изложби и ревюта свързани с промотиране  работата на студентите, както  и подкрепа на техни самостоятелни изяви. Специалността подготвя бакалаври и магистри, които има компетенции да работят като моден дизайнер в производство, художествен консултант към кино и телевизионни продукции, моден консултант в областта на рекламата, преподавател в сферата на изкуствата.

 

https://www.artacademyplovdiv.com/

Списание за текстил, облекло, кожи и технологии

 

Списание за текстил, облекло, кожи и технологии
Списание за текстил, облекло, кожи и технологии
Списание за текстил, облекло, кожи и технологии
Списание за текстил, облекло, кожи и технологии
Списание за текстил, облекло, кожи и технологии
Списание за текстил, облекло, кожи и технологии
Списание за текстил, облекло, кожи и технологии