Конкурси от Факултет “Техника и технологии” – Ямбол към Тракийски университет – Стара Загора

Списание за текстил, облекло, кожи и технологии

Списание за текстил, облекло, кожи и технологии

РЕГЛАМЕНТИ

КОНКУРС ЗА ПРЕЗЕНТАЦИЯ ИЛИ ВИДЕОКЛИП НА ТЕМА: МОЯТ ФАКУЛТЕТ, МОЯТА СПЕЦИАЛНОСТЗА СТУДЕНТИМОЕТО УЧИЛИЩЕ, МОЯТА СПЕЦИАЛНОСТЗА УЧЕНИЦИ

До участие се допускат, презентации и видеоклипове, отговарящи на следните изисквания:

Автори – един ученик/студент или екип до трима участника.

Големина – до 30 слайда за презентация и до 3-5 минути продължителност на клипа. Срок за получаване на файловете на адрес shivacheva@trakia-uni.bg – до 05 май 2020 г.

На първия слайд да са посочени трите имена на авторите, учебното заведение и темата на презентацията/видеоклипа .

Разработката ще се оценява по следните показатели:

 • Съответствие на темата на презентацията/видеоклипа с темата на конкурса.
 • Съдържание на презентацията/видеоклипа.
 • Оформление на презентацията/видеоклипа.

Презентациите и видеоклиповете няма да се представят от участниците. Ще се оценяват само изпратените файлове.

Класиралите се на първите три места ще бъдат обявени на 11.05.2020 г. на сайта и във фейсбук групата и страницата на Факултет ”Техника и технологии” – Ямбол. Победителите ще получат грамоти и предметни награди. Техните презентации/видеоклипове ще бъдат публикувани на сайта и Facebook страницата на факултета.

 

КОНКУРС ЗА МОДЕН ДИЗАЙН

В конкурса могат да участват студенти и ученици с интерес към модния дизайн.

Всеки участник трябва да представи до три дизайнерски проекти чрез модни илюстрации.

Тема: свободна.

Материали за работа по избор: моливи, бои, допускат се колажи и смесени техники.

Модните илюстрации ще се представят чрез качествени снимки или сканирани копия, които да бъдат изпратени на e-mail ftt.fashiondesign@gmail.com с кратка информация за автора до 8 май 2020 г.

Жури от преподаватели от специалност „Дизайн, технологии и мениджмънт на модната индустрия“ ще оцени рисунките. Победителят и заелите второ и трето място ще бъдат обявени на сайта на Факултет „Техника и технологии“ и в страницата на ФТТ във фейсбук на 11 май 2020 г.

Ще се оценяват оригиналността на идеята и художественото изпълнение.

В същия ден всички модни илюстрации, изпратени за участие в конкурса, ще бъдат показани в албум в страницата на ФТТ във фейсбук. Представянето ще е анонимно. Участникът, чиято творба е получила най-много харесвания до 12 часа на 25 май 2020 г., ще бъде отличен.

Всички отличени участници в конкурса ще бъдат наградени.

 

КОНКУРС НА ТЕМА: КРЕАТИВНО ПРАЗНИЧНО ИЗДЕЛИЕ ГЕРГЬОВДЕН  В ИЗВЪНРЕДНО ПОЛОЖЕНИЕ   МИСИЯ ВЪЗМОЖНА!

Конкурсът ще се проведе дистанционно – по имейл.

Участниците трябва да представят файл със следното съдържание:

 • наименование на изделието;
 • кратка информация (обосновка), относно връзката на изделието с празника „Гергьовден”;
 • рецептура на изделието;
 • технология за приготвяне на изделието;
 • снимки на ключовите етапи от технологичния процес за приготвяне на изделието;
 • снимки на готовото изделие преди и след аранжиране.

Броят на изделията, с които може да се участва е 1 (едно).

Файлът да бъде изпратен на следните имейли: krdobreva@gmail.com и ivendi_81@abv.bg

Срок за участие: до 5 май 2020 г. включително.

Класиране и уведомяване на участниците, относно класирането: 11 май  2020г.

Критерии за оценка:

 • критерий „съответствие на изделието с тематиката” – 5 точки;
 • критерий „съответствие между съдържанието на файла и изискванията за съдържание” – 25 точки;
 • критерий „външен вид на изделието” преди аранжирането – 20 точки;
 • критерий „аранжиране на изделието” – 20 точки;
 • критерий „креативност” – 30 точки.

Максимален брой точки: 100 точки.

 

КОНКУРС ЗА ЕСЕ НА ТЕМА:

ЗАЩО ИЗБРАХ ФАКУЛТЕТ «ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ» – ЯМБОЛ?

Конкурса могат да участват само студенти от ФТТ – Ямбол. Всеки участник има право да представи едно есе.

Всяко есе трябва да съдържа следната информация:

име, презиме и фамилия на студента; специалност; електронен адрес; телефонен номер.

Конкурсните работи следва да отговарят на следните изисквания:

Формат: DOC или DOCX на Microsoft Word;

Обем: до три печатни страници, формат А4;

Разредка на редове и абзаци: 1,5;

Подравняване: двустранно;

Шрифт: Times New Roman;

Размер на шрифта: 12;

Критерии за оценка:

Теза, съответстваща на формулираната тема; Оригиналност и творчески подход; Недвусмислено изразяване на лична позиция; Удачно подбрани аргументи;

Използване на подходящи езикови средства за постигане на въздействие;

Спазване на езиковите норми.

Есетата трябва да бъдат подадени в срок до 04.05.2020 г., по електронна поща на адрес: emiliya.dimova@trakia-uni.bg.