Европейската седмица на професионалните умения 2020 г. в СУ “Васил Априлов” – гр.Долна Митрополия

Списание за текстил, облекло, кожи и технологии

Европейската седмица на професионалните умения 2020 г. ще се проведе по цифров път в целия Европейски съюз от 9 до 13 ноември 2020 г.
С настоящото пето издание хората от всички възрасти се насърчават да откриват своите таланти и да развиват уменията си в съответствие с потребностите на пазара на труда и чрез професионално образование и обучение.
В тази връзка средно училище „Васил Априлов“ – гр.Долна Митрополия има следните инициативи:
– Онлайн презентации, които са изпратени до бизнес партньори и основни училища – презентация 1 ;презентация 2; презентация 3;
– Виртуална изложба-базар на специалност “ Конструиране, моделиране и технология на облекло от текстил“;
– Реклама в социалните мрежи – Facebook, YouTube;
– Обновен кабинет по „Компютърна Архитектура“;
– Спечелен проект по ИКТ за софтуер за професионално обучение;
Повече информация за събитията през тази седмица може и да намерите на сайта на училището и на страницата „Училище мое – СУ Васил Априлов“ във Фейсбук.