новини

С позитивизъм 4 години онлайн

Уважаеми читатели,

Онлайн списание за текстил, облекло, кожи и технологии – България през тази година празнува  4 години – www.tok-bg.org.

Годината за нас беше много динамична и гъвкава, белязана от Covid-19, а ние като медия трябваше да продължим с публикуването на специализирани материали на сайта за текстилната и кожената индустрия. Винаги сме се движили  в посока  за подобряване на ситуацията в световен мащаб.

Една бърза еволюция и един реален, предпочитан инструмент онлайн, движен от постоянното търсене на нови решения за днес и за в бъдеще, това бяхме през тази една година “ние онлайн”!

Имахме възможност да общуваме, наблюдаваме, следим и разбира се да ви информираме как се преструктурира малък и среден бизнес, как големи компании се кооперират, как най-големите изложбени центрове отменят или преформират своите водещи панаири в сектора онлайн.

Стремим се чрез сайта и електронното списание да представим дигиталната трансформация в глобален аспект, научните изследвания, образованието, споделянето на знания и пр.

Ние продължаваме с големи усилия и вяра да работим за леката индустрия, без която нашето ежедневие е силно затруднено и има голяма нужда ог нея, тъй като много хора по света днес  изкарват своята прехрана и затова трябва да бъде подкрепяна и устойчиво развивана!

Какво друго постигнахме през тази една година?

Онлайн списание за Текстил, облекло, кожи и технологии беше индексирано в INDEX COPERNICUS (ICV 2019:55.45) и това постижение е благодарение на всички – редовни автори, сътрудници, български и чуждестранни фирми, агенции, международни партньори и изложбени центрове, които ни се довериха и успешно си сътрудничиха с нас през всичките тези четири години.

От името на целият редакционен екип  – БЛАГОДАРИМ!

Онлайн списание за Текстил, облекло, кожи и технологии продължава напред  с позитивизъм и увереност, че това е индустрия, без която не можем!

 

Стефка Нейкова-Маркетинг/Реклама

на Онлайн списание за Текстил, облекло, кожи и технологии-България

www.tok-bg.org

Всички права запазени на публикуваните материали на сайта на Онлайн списание за Текстил, облекло, кожи и технологии © All publications on the Online magazine for Textiles, Clothing, Leather and Technology site are copyrighted© Alle Veröffentlichungen im Online-Magazin für Textilien, Bekleidung, Leder und Technologie sind urheberrechtlich geschützt ©