Защо да изберете Факултет „Техника и технологии“ – Ямбол и специалност „Дизайн, технологии и мениджмънт на модната индустрия”

Списание за текстил, облекло, кожи и технологии

Обичате ли модата? Креативни ли сте?

Мечтаете ли сами да проектирате и изработвате облекла?

Ако отговорите са ДА, то развийте уменията си в учебните зали и лаборатории на специалност „Дизайн, технологии и мениджмънт на модната индустрия“ във Факултет „Техника и технологии“ – Ямбол при Тракийски университет.

Факултет „Техника и технологии“ – Ямбол и специалност „Дизайн, технологии и мениджмънт на модната индустрия” обучават високо квалифицирани инженери в областта на модния и текстилния дизайн и технологии, управление на производството.

Специалността е за всички, желаещи да създават и реализират модели на дизайнерски облекла самостоятелно, започвайки от скицата и достигайки до готовия продукт. Ще получите познания за мода и стил, ще се запознаете с техниките в модната графика, ще придобиете знания и умения в дизайна, конструирането и моделиране на облекло, текстилните и шевни технологии, ще се научите да проектирате със специализиран графичен софтуер и CAD системи. Придобитите знания и умения ви предоставят възможности за успешна кариера в българската и световна модна индустрия, за създаване на собствена модна линия.

Инженерът в модната индустрия може да работи като моден и текстилен дизайнер, конструктор-моделиер на облекло, технолог в текстилното и шевно производство, организатор производство, мениджър на шевни, плетачни, тъкачни фирми и модни къщи.

Списание за текстил, облекло, кожи и технологии Списание за текстил, облекло, кожи и технологии
Списание за текстил, облекло, кожи и технологии Списание за текстил, облекло, кожи и технологии

Обучението в ОКС „Бакалавър” се провежда в редовна и задочна форма и е с продължителност 4 години. Завършилите специалността получават професионална квалификация „инженер в модната индустрия”. Завършилите бакалавърска степен по „Дизайн, технологии и мениджмънт на модната индустрия“ могат да продължат обучението си във Факултет „Техника и технологии“ – Ямбол в магистърски програми по „Дизайн, технологии и мениджмънт на модната индустрия“, „Дизайн и технологии на кожени изделия“, „Моден и текстилен дизайн и технологии“ и „Организация и управление на шевна фирма“.

Защо са избрали специалност „Дизайн, технологии и мениджмънт на модната индустрия“ един настоящ и един завършил и реализирал се в модния бизнес студент? Ето отговорите на Цветелина Атанасова и маг. инж. Гергана Мечева:

Цветелина АтанасоваМаг. инж. Гергана Мечева

 

За повече информация: http://uni-sz.bg,  http://uni-sz.bg/truni5/

За контакт: доц. д-р Златина Казлачева, e-mail: zlatinka.kazlacheva@trakia-uni.bg