Академия за Музикално Танцово и Изобразително Изкуство “проф. Асен Диамандиев“- Пловдив Ви предлага

Списание за текстил, облекло, кожи и технологии

АМТИИ е акредитирано висше учебно заведение предлагащо обучение в степени бакалавър и магистър.

Специалността „Дизайн на облеклото“ работи по четиригодишна програма за обучение в степен Бакалавър , което съдържа основни курсове:

Проектиране на облеклото, Декорация на текстила, Конструиране и моделиране на дрехата, История на изобразителното изкуство, История на костюма, История на модата, Рисуване, Живопис, Материалознание Фотография,PR и реклама и т.н.

Списание за текстил, облекло, кожи и технологии

В учебния процес се включва  овладяване на общо естетически правила на модния дизайн, техники и изразни средства за създаване и реализация на моден проект. Организиране на  тематични workshop и беседи с гост лектори по актуални теми  в сферата на Модния дизайн и изкуствата. От пет години специалността заема и своето място в  събития по извънакадемични културни проекти. Ние подкрепяме и съдействаме за индивидуалното развитие и участие на студентите в изложби, ревюта и конкурси в сферата на модния дизайн и изкуствата. Специалността успешно работи в екип с други специалности от нашата Академия. Провеждане на учебни фотосесии  в  професионално обзаведено студио на специалност Графичен дизайн и фотография и създаване на рекламни материали от студенти в специалност Графичен дизайн.

Списание за текстил, облекло, кожи и технологии

 Дипломираните Бакалаври могат да се реализират успешно  в професии като: моден дизайнер в производство, художествен консултант към кино и телевизионни продукции, моден консултант в областта на рекламата, преподавател в сферата на изкуствата.

В програмата могат да кандидатстват:

  • завършилите средно образование – с полагане на кандидатстудентски изпит и представяне на диплома за завършено средно образование;
  • завършилите друго висше образование, с диплома за съответната образователна степен.

Може да получите безплатна консултация за предстоящите приемни изпити през месец май и юни: доц.д-р Динка Касабова

 dinka.kasabova@artacademyplovdiv.com

https://www.artacademyplovdiv.com/

Списание за текстил, облекло, кожи и технологии
Списание за текстил, облекло, кожи и технологии
Списание за текстил, облекло, кожи и технологии
Списание за текстил, облекло, кожи и технологии
Списание за текстил, облекло, кожи и технологии
Списание за текстил, облекло, кожи и технологии
- paper dress Димитра Зяпкова
ПРОПУКВАНЕ-Ива Станева.2
ПРОПУКВАНЕ-Ива Станева.3
ПРОПУКВАНЕ-Ива Станева.4
ПРОПУКВАНЕ-Ива Станева
текстилен дизайн проект-Рени Хаджиева 2 курс
Списание за текстил, облекло, кожи и технологии
Списание за текстил, облекло, кожи и технологии
Списание за текстил, облекло, кожи и технологии