Свобода в избора на кариера

Списание за текстил, облекло, кожи и технологии

Уважаеми кандидат-студенти,

Нашият сайт е специализиран за текстилната и кожено-кожухарска индустрия и затова Ви предоставяме онлайн информация на висшите учебни заведения в България, които  предлагат обучение на специалности в този ресор за учебната 2021/2022 г.

През тази година ще преминете към по-висок етап от образование си. Вашият избор на специалност е особено важно за развитието ви и по-нататъшен растеж в кариерата.

Предлаганите специалности не са много, но за сметка на това са интересни, новаторски и перспективни. 

С помощта на публикуваните онлайн информационни материали, може да се запознаете, да вземете решение и да направите избор, който да е правилен за бъдещото ви развитие.

Текстилът и кожата продължават да оформят съвременият свят, затова Ви препоръчваме и насърчаваме да се възползвате от предложените възможности за обучение.

С пожелание за здраве и успехи на всички вас в предстоящата кандидатстудентска кампания!

Технически университет, София, Енергомашиностроителен факултет, Катедра Текстилна техника”:

Специалност Дизайн и технологии за облекло и текстил

Химикотехнологичен и металургичен университет София, България, Факултет по химични технологии, Катедра „Текстил и кожи”:

Специалност „Полимерно инженерство”

Специалност  „Текстил, кожи и изделия от тях”

Специалност „Медицински текстил”

Докторски специалности:

Химична технология на влакнестите материали;

Технология на кожарските и кожухарските изделия и дъбилните вещества;

Технология на обувното производство.

Тракийски Университет, Стара Загора-Факултет „Техника и технологии” – Ямбол

Специалност  „Дизайн, технологии и мениджмънт на модната индустрия”

ЮЗУ „Неофит Рилски”, катедра  „Изобразително изкуство”- Благоевград

Специалност  „Мода”

ВСУ „Черноризец Храбър”, катедра „Изкуства”

Специалност – „Моден дизайн”, „Мода и мениджмънт в модата”, Дизайнерски практики в модната индустрия”, Изкуства и събитиен мениджмънт”.

Академия за Музикално Танцово и Изобразително Изкуство „проф. Асен Диамандиев”- Пловдив

Специалност  „Дизайн на облеклото”

Списание за текстил, облекло, кожи и технологии
Списание за текстил, облекло, кожи и технологии
Списание за текстил, облекло, кожи и технологии
Списание за текстил, облекло, кожи и технологии

Благодарим на  всички  Висши учебни заведения, които ни предоставиха, 

довериха и подкрепиха за онлайн публикуването на информационните

материали за новата кандидатстудентска кампания 2021 на сайта www.tok-bg.org!