новини

Електронна книга:  МОДНАТА ИЛЮСТРАЦИЯ В БЪЛГАРИЯ И ПО СВЕТА (кратък исторически обзор)

Електронната книга “МОДНАТА ИЛЮСТРАЦИЯ В БЪЛГАРИЯ И ПО СВЕТА (кратък исторически обзор)” от Александър Гергинов,  134 стр., София, 2021.

Книгата представя Модната илюстрация, която има богата история и се развива в продължение на няколко столетия.

В първата част на настоящата книга се разглеждат примери за модна илюстрация от появата й до днес. Направен е кратък исторически преглед на развитието й в Европа, САЩ и България. Изследвани са съвременните тенденции и най-вече авторите, работещи в областта на модната илюстрация. Един от основните въпроси, проследени от автора на книгата е именно новият образ на модната илюстрация, представена в галерийно пространство и извеждането й в художествено произведение наравно с живописта, скулптурата, плакатът, илюстрацията и др.

Във втора и трета глава на книгата е направен паралел, описващ първите примери за модна илюстрация в България, като са разгледани издания от така наречения „женски периодичен печат“ между 1890 г. и 1980 г..

В периода след 1945 г. са описани илюстрациите и творенията на модните графици, работещи за информационните издания на ЦНСМ, Рила, списанията “Божур”, “Лада”, “Лъч” и др. Дадени са примери за изложби на модна илюстрация, осъществени на територията на България.

Представени в електронната книга са съвременни български автори, работещи в сферата на модната илюстрация между 2010-та и 2015-та година.

Пълният текст на електронната книга, може да свалите свободно тук

 За контакти и допълнителна информация:

e-mail:  sasho.gerginov@gmail.com

GSM: 0897 471 125 – Александър Гергинов

…………………………………………………………………….

Онлайн списание за Текстил, облекло, кожи и технологии има пълните авторски права за информиране и публикуване  на електронната книга със заглавие

“МОДНАТА ИЛЮСТРАЦИЯ В БЪЛГАРИЯ И ПО СВЕТА (кратък исторически обзор)”

автор Александър Гергинов на сайта www.tok-bg.org

Всички права запазени на публикуваните материали на сайта на Онлайн списание за Текстил, облекло, кожи и технологии © All publications on the Online magazine for Textiles, Clothing, Leather and Technology site are copyrighted© Alle Veröffentlichungen im Online-Magazin für Textilien, Bekleidung, Leder und Technologie sind urheberrechtlich geschützt ©