новини

ПОЗДРАВИТЕЛЕН АДРЕС: КОЛЕГА КАРАДАЧКИ, ЧЕСТИТ 90-ГОДИШЕН ЮБИЛЕЙ!

На 90 години продължава да бъдете  търсен и желан партньор!  Поздравления!

Иван Славов Карадачки е роден на 6 януари 1931 г..

През 1954 г. е първият дипломирал се възпитаник на катедра „Текстилна техника” към ВМЕИ София – днес Технически университет.

Професионална реализация за развитието на леката  промишленост  и  нейните подотрасли

Започва от сменен майстор до главен инженер в ДИП „Вела Пискова” Русе (1954 – 1959 ), в Комитета по промишлеността и техническия прогрес и Комитета по лека промишленост като началник отдел и главен инженер на управление, по-късно е заместник-генерален директор на ДСО „Памукотекс” (1960-1967) и генерален директор на ДСО „Витекс” (1982-1987). От 1988 г. до 1991 г. е генерален директор на ВТО „Промимпекс” за внос и износ на машини за леката промишленост. През тези години, акцент на дейността му е повишаване на качеството, конкурентоспособността и износа на български текстилни продукти на световните пазари.

Реализации в областта на научната и развойна дейност

От 1967  г. до 1971 г. е директор на Института за проучване и проектиране „Промпроект”, а от 1971 г. до 1976 г. е заместник-министър по инвестиционните и икономическите въпроси. През този период са създадени и реализирани първите проекти за пречиствателни станции на отпадни води, типова строителна конструкция за многофункционално приложение, ускорява се развитието на  всички подотрасли и преди всичко на  стъкло и фина керамика.

                Като директор на Института по облекло и текстил (1976-1982) е допринесъл за ръст на научно-техническите разработки с приложен характер и висока ефективност. В резултат на това, 10 научни сътрудници достойно придобиват званието ст. н. с. П ст. /доцент.

                В продължение на десет години е бил хонорован преподавател по технология на текстила във ВИИ (днес УНСС) и в Художествената академия.

                Иван Карадачки е автор е на две книги и на наръчник-справочник по текстил. Има публикации в специализирани издания у нас и в чужбина, сред които чехословашкото сп. „Текстил”, „Известия ВУЗ”, „Мелиандтекстил берихте” и др. Дълги години е бил член на редколегията на списание „Текстилна промишленост”.

                Успехите на ст.н.с.П ст. д-р инж. Иван Карадачки се дължат, както на задълбочената професионална подготовка, трудолюбие и постоянство, стил на перфекционизъм, така и на оценяване по достойнство работата на сътрудниците си. Това му дава възможност, с открито чело и чиста съвест да се среща с колегите си и да продължава да е търсен за помощ, съвети и съдействие.

                От началото на 1995 г. до 2020 г. управлява като упълномощен управител френското дружеството „ЕВРОМОДА”, по-късно и „СОФИЯ ИМО” – филиали на френската „Лиз Шармел”. За тези години са осъществени няколко инвестиционни проекта, които осигуряват работа на над 500 души, високо квалифициран персонал с резултати, съизмерими с най-високите европейски постижения.

                От началото на 2021 г. по негова молба  и желание г-н Карадачки се оттегли от работа във френското дружество. По този повод, Президентът на  френската ф-ма “Лиз Шармел” г-н Жак Домал сподели: “Г-н Карадачки се указа безпогрешен лидер, съобразим  с визията ни за развитие на дружеството в България и способен мениджър да организира, обслужва производството и  продожбите ни в целия свят.  Днес, когато световната икономика е във фаза на несигурност се нуждаем още повече от неговото сътрудничество, което беше еталонно постижение, и което желаем да продължи. В тази переспектива, моля, умажаеми г-н Карадачки, приемете дълбокото ми уважение и искреното ми приятелство. Пожелавам на Вас и близките Ви здраве  и успехи” (цитат от Благодарственото писмо).

И накрая запитахме отново юбилярът. с.н.с.ІІ ст. д-р инж. Иван Карадачки:

Какво са за Вас научните степени и звания, и как постигнахте тази продължителна работоспособност?

В никакъв случай не ги приемам като украсителна брошка на ревера. За мен това са натрупани знания, които трябва да водят до реална реализация и принос в икономиката. Работоспособността се дължи на любов, всеотдайност и на удовлетвореност за ползата на резултатите от дейността ми.

На ст.н.с. П ст. д-р инж. Иван Карадачки  пожелаваме крепко здраве,  дълголетие и нови  предизвикателства!

        ОТ СТОЛИЧЕН ДОМ НА НАУКАТА И ТЕХНИКАТА – СГНТД -ТЕКСТИЛ, ОБЛЕКЛО И КОЖИ

                                …………………………………………………………………………………

Материалът е предоставен

от  инж. Димитър Байчев Председател

на СГНТД по текстил, облекло и кожи

 *****

Редакционният екип  на  Онлайн Списание за Текстил, облекло,

кожи и технологии

пожелава на г-н Карадачки много здраве и благоденствие!

ЧЕСТИТ ЮБИЛЕЙ!

 

Всички права запазени на публикуваните материали на сайта на Онлайн списание за Текстил, облекло, кожи и технологии © All publications on the Online magazine for Textiles, Clothing, Leather and Technology site are copyrighted© Alle Veröffentlichungen im Online-Magazin für Textilien, Bekleidung, Leder und Technologie sind urheberrechtlich geschützt ©