РЕДАКЦИОННО СЪОБЩЕНИЕ: СРОКОВЕ ЗА ПРИЕМАНЕ НА НАУЧНИ МАТЕРИАЛИ

Списание за текстил, облекло, кожи и технологии

Уважаеми автори и сътрудници,

За да планираме публикуването на вашите научно-приложими разработки или статии  в дигитален брой на  онлайн списание за Текстил, облекло, кожи и технологии през 2022 г. Ви молим да ни изпращате файловете на имейл – redaktor@tok-bg.org.

Дати за приемане на материалите:

-за брой 1/2022 се приемат файлове до 10 януари 2022 г.

-за брой 2/2022 се приемат файлове до  05 февруари 2022 г.

-за брой 3/2022 се приемат файлове до  10 март  2022 г.

-за брой 4/2022 се приемат файлове до  10 април 2022 г.

-за брой 5/2022 се приемат файлове до 10 май 2022 г.

Дигиталното списание ще продължи да се публикува на сайта  www.tok-bg.org.

Изискванията за оформление на вашите файлове,  моля вижте на следния линк: >>>>

Чувствайте се свободни да ни пишете, ако имате  въпроси, мнение или друго предложение  към нас! Редакционният екип е  на разположение за Вас онлайн!!!

 

ПРЕДВАРИТЕЛНО ВИ БЛАГОДАРИМ!

 

РЕДАКЦИОНЕН ЕКИП

НА ОНЛАЙН СПИСАНИЕ ЗА ТЕКСТИЛ,

ОБЛЕКЛО, КОЖИ И ТЕХНОЛОГИИ

 

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

СЪРДЕЧНИ БЛАГОДАРНОСТИ: ВСЕКИ  ДИГИТАЛЕН БРОЙ НА ОНЛАЙН СПИСАНИЕ ЗА ТЕКСТИЛ, ОБЛЕКЛО, КОЖИ И ТЕХНОЛОГИИ ЩЕ ПРОДЪЛЖАВА И ПРЕЗ НОВАТА 2022 г.  ДА СЕ  ПУБЛИКУВА НА САЙТА www.tok-bg.org,

БЛАГОДАРЕНИЕ НА   МЕЖДУНАРОДНИТЕ

 НИ РЕКЛАМОДАТЕЛИ! БЛАГОДАРИМ ВИ ЗА ПОДКРЕПАТА!