новини

Обучителен форум по Европейски проект Fashion DIET

Факултет „Техника и технологии“ – Ямбол беше домакин на Втория обучителен форум Learning, Teaching and Training activities по Европейски проект 2020-1-DE01-KA203-005657 Fashion DIET “Sustainable Fashion Curriculum at Textile Universities in Europe – Development, Implementation and Evaluation of a Teaching Module for Educators”. Събитието се проведе онлайн в периода 6-8 април 2022 г.

Университетите партньори по проекта са:  Педагогически университет – Фрайбург, Германия – координатор; Университет на Ройтлинген, Германия; Технически университет „Георге Асаки“ – Яш, Румъния; и Тракийски университет – Стара Загора, България чрез Факултет „Техника и технологии“ – Ямбол.

Форумът беше открит от доц. д-р инж. Златина Казлачева, координатор на проекта за Тракийски университет.

Участниците в обучителното събитие бяха поздравени от доц. д-р Добри Ярков, Ректор на Тракийски университет. Доц. Ярков подчерта важността на изследователската дейност в областта на устойчивата мода в контекста на идеята за превръщането на Тракийски университет в първия зелен университет в България.

Основната цел на проект Fashion DIET е подобряване на ключовите компетенции в областта на устойчивата мода на преподаватели, обучители, учители, студенти и на специалисти в областта на текстила и модата със следните три интелектуални продукти: Модул за допълнително образование; Портал за информация и електронно обучение; 3. Учебни материали. Целта и основните дейности за разработване на интелектуалните продукти бяха представени от проф. д-р Ане-Мари Грундмайер, Педагогически университет – Фрайбург, координатор на проекта, проф. д-р инж. Мирела Блага, координатор за Технически университет – Яш, и проф. д-р Йохен Щреле, координатор за Университета на Ройтлинген.

Трите дни на форума предложиха програма със запомнящи се интересни и полезни презентации в областта на устойчивата мода от членове на консорциума по проект Fashion DIET от Фрайбург, Ройтлинген, Яш и Ямбол, и от модни дизайнери от Финикс, Аризона и Яш. Проведен беше уъркшоп за работа с базите данни за текстил и мода. Състояха се плодотворни дискусии.

Презентациите от Факултет “Техника и технологии“ – Ямбол бяха в областта на устойчивия моден дизайн и устойчивото конструиране и моделиране на облекло с автори доц. д-р инж. Златина Казлачева, гл. ас. д-р инж. Жулиета Илиева и гл. ас. д-р инж. Петя Динева.

Докторантите от Факултет „Техника и технологии“ – Ямбол по научна специалност „Художествено оформяне и моделиране на текстилни и шивашки изделия, облекла и обувки“ представиха свои дизайнерски проекти и участваха активно във всички дискусии.

Участниците във форума бяха поздравени от г-жа Цветелина Пенкова, най-младия български евродепутат.

Събитието бе закрито с поздрав и благодарност към участници и организатори от доц. Ваня Стойкова, Декан на Факултет “Техника и технологии”.

Всички права запазени на публикуваните материали на сайта на Онлайн списание за Текстил, облекло, кожи и технологии © All publications on the Online magazine for Textiles, Clothing, Leather and Technology site are copyrighted© Alle Veröffentlichungen im Online-Magazin für Textilien, Bekleidung, Leder und Technologie sind urheberrechtlich geschützt ©