новини

ФНСОЛП-КНСБ С РЕДОВЕН 7-МИ КОНГРЕС

На 09.06.2022г Федерация на независимите синдикални организации от Леката промишленост

ФНСОЛП – КНСБ свиква своя редовен 7-ми Конгрес.

Събитието се провежда на всеки пет години. Пред синдикалните лидери и членове от предприятията се отчита дейността за предходния период и обсъжда и приема програма за дейността за следващия-петгодишен мандат.

Конгреса обсъжда и прави промени в основния документ, който урежда функционирането на организацията-УСТАВА. Конгреса избира ръководни орани на Федерацията за следващ мандат. Гости на събитието ще бъдат представители на държавата на работодателските организации както и Генералните секретари на двете международни организации в които членува Федерацията- industriALL-European trade union и industriALL –global union.

Основното предизвикателство за работещите пред което се изправя синдиката са свързани с прякото участие на работещите във всички процеси на трансформация на икономиката и достойни доходи от труд. За нас справедлив преход с участие на работещите, означава силно Колективно договаряне и резултатен социален диалог.

В изпълнение на приетата Програма/Платформа/ за действие на ФНСОЛП за периода след 6-тия Конгрес на ФНСОЛП/2016-2021г.,ръководството на Федерацията предприе целенасочени действия и политики за развитие на конструктивно социално партньорство, приоритизиране и възобновяване на Браншово колективно трудово договаряне в браншовете на сектор Лека промишленост, както и активни политики на браншово и регионално ниво. Партньорство за колективно договаряне и възходяща конвергенция на заплатите беше основният приоритет за ръководството на ФНСОЛП от 2016г до сега. Последва нов подход, нова политика и стратегия, които бяха приложени последователно и постоянно в работата и всички дейности на Федерацията-на фирмено, браншово, национално и международно ниво. 

Икономическото сближаване също трябва да бъде подкрепено от стратегии за насърчаване доближаването на заплатите между Източна и Западна Европа и чрез предотвратяване използването на нивата на заплатите като механизъм за вътрешно приспособяване. Това трябва да се комбинира със стратегии, насочени към увеличаване на обхвата на колективното договаряне.

 

 

Цветелина Милчалиева

Председател на ФНСОПЛ-КНСБ

 

Източник: ФНСОПЛ-КНСБ

Всички права запазени на публикуваните материали на сайта на Онлайн списание за Текстил, облекло, кожи и технологии © All publications on the Online magazine for Textiles, Clothing, Leather and Technology site are copyrighted© Alle Veröffentlichungen im Online-Magazin für Textilien, Bekleidung, Leder und Technologie sind urheberrechtlich geschützt ©