новини

КОНФЕРЕНЦИЯ – Fiber Society Spring Conference 2023


Германският  институт за изследване на текстил и влакна Denkendorf (DITF – www.ditf.de) ще бъде домакин на конференция на “Fiber Society Spring Conference 2023″, която ще се проведе от 15-17 май 2023, търсейки принос към фундаментални изследвания в областта на науката и технологията на влакната и влакнестите материали, с фокус върху влакната за един устойчив свят.

Крайният срок за изпращане на доклади  е удължен до 26 март 2023 г.

Чрез сайта www.thefibersociety.org може да изпращате Резюмета и постерни презентации, да намерите пълна информация за конференцията и изисквания за допустимост.

Инструкциите и насоките за използване при подготовката и подаването вижте приложения шаблон.

Уведомлението за приемане ще бъде направено не по-късно от 1 април 2023 г.

Обърнете внимание, че автоматично ще се генерира потвърждение за всички успешни изпращания. Ако не получите потвърждение, е възникнала грешка по време на обработката.

За Fiber Society

Fiber Society е асоциация с нестопанска цел, посветена на напредването на знанията за влакната, продуктите на основата на влакна и влакнестите материали. Асоциацията се състои от химици, физици, инженери и дизайнери, интересуващи се от областта на науката и технологиите за влакна.

 
За допълнителна информация и въпроси:

Pamela Gabriel, e-mail: pam.fibersociety@gmail.com

Всички права запазени на публикуваните материали на сайта на Онлайн списание за Текстил, облекло, кожи и технологии © All publications on the Online magazine for Textiles, Clothing, Leather and Technology site are copyrighted© Alle Veröffentlichungen im Online-Magazin für Textilien, Bekleidung, Leder und Technologie sind urheberrechtlich geschützt ©