новини

Висше транспортно училище “Тодор Каблешков“ – вековна история в обучението на кадри за транспортния сектор

 Обучава висококвалифицирани специалисти за уникални професии за нуждите на транспорта

Висшето транспортно училище “Тодор Каблешков” е едно от най-старите висши технически училища в България, което обучава кадри за транспортния сектор и всички свързани с него сфери на обществения и икономическия живот на страната.

АКТУАЛНИ СПЕЦИАЛНОСТИ

ВТУ подготвя студенти в атрактивни и перспективни специалности, ориентирани към различните видове транспорт, транспортната инфраструктура, транспортното строителство, комуникационната техника, енергетиката, електрообзавеждането, икономиката, мениджмънта и логистиката, електромобилността, градския транспорт и др.

БИЗНЕСЪТ Е НАШ ПАРТНЬОР

Работим в тясно сътрудничество с бизнеса, като обучението в университета следва най-новите и водещи тенденции в транспортното и икономическото образование. Стремим се да предоставим на студентите знания и умения, максимално съобразени с очакванията и изискванията на компаниите-потребители на нашите кадри. Затова партньорите ни от бизнеса участват активно в образователния процес. Те инвестират в създаването на профилирани лаборатории за практическа работа с конкретни технологични инструменти, модерна апаратура и актуални софтуерни продукти. Провеждат и лекции, на които показват новостите и модерните технологии в сектора – какво се търси, какво е бъдещето. Много фирми инвестират в образованието като предлагат професионални стажове и така участват пряко в обучението на студентите, които добиват умения в реална трудова среда и в последствие бързо се адаптират на работните си места.

ГОРДЕЕМ СЕ, ЧЕ НЕ ПРОИЗВЕЖДАМЕ БЕЗРАБОТНИ КАДРИ

Завършилите Висшето транспортно училище нямат проблем с професионалната си реализация. Те не само лесно намират работа, но работодателите търсят форми за ангажирането им още преди дипломирането. Водещи компании в областта на транспорта, логистиката, енергетиката, строителството и телекомуникациите предлагат стипендии и стажове на студентите. Възпитаниците ни получават сериозна инженерна подготовка исе реализират успешно във всички сфери на транспортния сектор, както и в спедиторския и логистичния бранш.

Завършилите могат да работят в:

 • Метрополитен София
 • Железопътни компании – БДЖ, НКЖИ и др.
 • Компании за градски транспорт
 • Строителни и проектантски фирми
 • Фирми в областта на комуникациите и сигурността
 • Спедиторски и логистични фирми
 • Фирми в областта на енергетиката, машиностроенето, минно-добивната промишленост.

ПРОГРАМА ЗА МОБИЛНОСТ В ЧУЖБИНА “ЕРАЗЪМ+”

Студентите могат да осъществят мобилност с цел обучение или професионален стаж в повече от 50 европейски университета. Осигурена е стипендия, която покрива напълно пътните разходи и престоя в съответната страна.

КАМПУС

Кампусът ни се намира в кв. Слатина и предоставя:

 • Съвременно оборудвани лекционни зали и лаборатории
 • Високотехнологични тренажори и симулатори
 • Студентски общежития
 • Студентски стол и кафене
 • Wi-Fi – 100% покритие
 • Тенис кортове и футболни игрища
 • Парково пространство за отдих
 • Паркинг
 • Удобен градски транспорт

ПРИЕМ

Приемът на студенти във ВТУ в ОКС “бакалавър” през 2023 г. е чрез:

 1. Държавен зрелостен изпит по:
 2. Математика
 3. Физика
 4. География (за специалности: Икономика на транспорта и Счетоводство и анализ в транспорта)
 5. Български език и литература (за всички специалности и форми на обучение)
 6. Държавен изпит за придобиване на професионална квалификация
 7. Конкурсни тестове по математика на:

– 01.04.2023 г. – 03.06.2023 г. – 04.07.2023 г.

Е-заявление за онлайн прием има на сайта на училището: www.vtu.bg в раздел Прием.

За повече информация: e-мейл: vtu@vtu.bg; тел: 02 9709 230 и 02 9709 286

Всички права запазени на публикуваните материали на сайта на Онлайн списание за Текстил, облекло, кожи и технологии © All publications on the Online magazine for Textiles, Clothing, Leather and Technology site are copyrighted© Alle Veröffentlichungen im Online-Magazin für Textilien, Bekleidung, Leder und Technologie sind urheberrechtlich geschützt ©