No Image

Проект “Генеус – инструменти и тестове за подбор, основани на равнопоставеност на половете”

Представяме Ви Бюлетин №1 на проект Geneus Какво е GENEUS? GENEUS е двугодишен проект, финансиран от Европейската комисия – Програма “Еразъм +” Стратегически партньорства за [Прочети повече тук]