No Image

Кръговата икономика – приоритет на следващия програмен период на ЕС

Покана от името на областния управител на област Варна г-н Стоян Пасев и президента на ВСУ „Черноризец Храбър“ проф. д.ик.н. Анна Недялкова за участие в образователната и [Прочети повече тук]