No Image

Обществено допитване за проекти на национални стандарти от обхвата на БИС/ТК 44 „Текстил и облекло”

 Разработването на национални приложения (NA) към EN 13249:2016; EN 13251:2016 и EN 13252:2016 се налага предвид факта, че това са нови версии на посочените [Прочети повече тук]