No Image

Внедряване на иновативен процес, основаващ се на Индустрия 4.0 за повишаване на ресурсната ефективност в МИК-БГ ЕООД

Проект „МИК-БГ ЕООД повишава своята ресурсна ефективност чрез внедряване на иновативен процес, основаващ се на Индустрия 4.0.“ се осъществява в рамките на договор BG16RFOP002- 3.004-0158-C01, [Прочети повече тук]

No Image

Изберете специалността „Дизайн на облеклото“ в Академия за Музикално Танцово и Изобразително Изкуство “проф. Асен Диамандиев“ – Пловдив

  Специалност „Дизайн на облеклото“ е основана преди 10 години в Академия за Музикално Танцово и Изобразително Изкуство “проф. Асен Диамандиев“ в град Пловдив. Развитието [Прочети повече тук]

No Image

Резултати от проучване “Информираност и реакции към пандемична здравна криза”

Онлайн-базирано изследване бе проведено от Институт за психично здраве и развитие – България, след въвеждането на извънредно положение, вследствие от развилата се пандемичена здравна обстановка. [Прочети повече тук]

No Image

Изработване на защитни маски от Професионална гимназия по текстил и облекло “Добри Желязков” – гр. Сливен

Учители и служители от Професионална гимназия по текстил и облекло “Добри Желязков” – гр. Сливен се включват благотворително с изработване на защитни маски за нужди [Прочети повече тук]