No Image

Изберете специалност “Мода” в ЮЗУ “Неофит Рилски”- Благоевград

Целта на обучението в специалност “Мода” е студентите да получат общотеоретична и практическа подготовка по история на костюма, модата, изобразителното изкуство, да усвоят основните изобразителни [Прочети повече тук]