аглика

новини

Втора работническа спартакиада на Федерация на независимите синдикални организации на леката промишленост

Снимка: ФНСОЛП В периода 8-10 юни 2018 г. се проведоха Вторите спортни работнически игри, организирани от Федерация на независимите синдикални

Read More
Всички права запазени на публикуваните материали на сайта на Онлайн списание за Текстил, облекло, кожи и технологии © All publications on the Online magazine for Textiles, Clothing, Leather and Technology site are copyrighted© Alle Veröffentlichungen im Online-Magazin für Textilien, Bekleidung, Leder und Technologie sind urheberrechtlich geschützt ©