No Image

Брой 4/2019 на Онлайн списание за Текстил, облекло, кожи и технологии

 СЪДЪРЖАНИЕ / CONTENS – Брой  4/2019 1.Рециклирана прежда от текстилни изделия 2. ЛИЙН ПРОИЗВОДСТВОТО В ШЕВНАТА ИНДУСТРИЯ НА  БЪЛГАРИЯ Елена Атанасова Благова, Благойка Илиева Пълева-Кадийска [Прочети повече тук]