Квалификация 2017

новини

Квалификационен курс за обучение на учители във Варненски свободен университет

Архитектурен Факултет Катедра „Изкуства“ Квалификационен курс за обучение на учители по Национална програма „Квалификация 2017“ в периода 23-24 ноември  2017 г.

Read More
Всички права запазени на публикуваните материали на сайта на Онлайн списание за Текстил, облекло, кожи и технологии © All publications on the Online magazine for Textiles, Clothing, Leather and Technology site are copyrighted© Alle Veröffentlichungen im Online-Magazin für Textilien, Bekleidung, Leder und Technologie sind urheberrechtlich geschützt ©