Националната гимназия за приложни изкуства “Св. Лука”

новини

“Етно проекти” на ученици от Националната гимназия за приложни изкуства “Св. Лука”

Регионален исторически музей, София е домакин на презентации на годишните “Етно проекти” на ученици от Националната гимназия за приложни изкуства

Read More
Всички права запазени на публикуваните материали на сайта на Онлайн списание за Текстил, облекло, кожи и технологии © All publications on the Online magazine for Textiles, Clothing, Leather and Technology site are copyrighted© Alle Veröffentlichungen im Online-Magazin für Textilien, Bekleidung, Leder und Technologie sind urheberrechtlich geschützt ©