No Image

Защо да изберем специалност „Дизайн на облеклото” за нашата бъдеща професия?

Специалност  „Дизайн на облеклото”  към „Академия за Музикално Танцово и Изобразително Изкуство” – Пловдив  е създадена преди повече от 10 години. В нея студентите преминават [Прочети повече тук]

No Image

Ехо от събитието – Международна конференция “Тенденции и иновации в текстилната и модната индустрия”

Първата браншова конференция “Тенденции и иновации в текстилната и модната индустрия” се проведе по време на първото  изложение за текстилна техника и продукти „ТексТейлърЕкспо 2018″ на [Прочети повече тук]

No Image

Професионална гимназия по облекло “Недка Иван Лазарова” – Русе стартира нова професия „Модист”

Професионална гимназия по облекло “Недка Иван Лазарова” – Русе е авторитетно държавно училище – със 121-годишна история, с утвърдена визия на модерна образователна институция с [Прочети повече тук]

No Image

Международните стандарти за определяне размера на облеклата

Международните стандарти за определяне размера на облеклата са променени В миналото ходехме на шивач, който ни изработваше облекла по мярка. Днес обаче говорим за неща [Прочети повече тук]