ПГТО”Добри Желязков”

новини

Изработване на защитни маски от Професионална гимназия по текстил и облекло “Добри Желязков” – гр. Сливен

Учители и служители от Професионална гимназия по текстил и облекло “Добри Желязков” – гр. Сливен се включват благотворително с изработване

Read More
Всички права запазени на публикуваните материали на сайта на Онлайн списание за Текстил, облекло, кожи и технологии © All publications on the Online magazine for Textiles, Clothing, Leather and Technology site are copyrighted© Alle Veröffentlichungen im Online-Magazin für Textilien, Bekleidung, Leder und Technologie sind urheberrechtlich geschützt ©