район „Оборище“

новини

Столична община стартира инициатива за събиране на стари дрехи и други текстилни материали

Столична община, чрез Столичен инспекторат и районните администрации на районите Оборище, Люлин и Слатина стартира инициатива за организирано събиране на

Read More
Всички права запазени на публикуваните материали на сайта на Онлайн списание за Текстил, облекло, кожи и технологии © All publications on the Online magazine for Textiles, Clothing, Leather and Technology site are copyrighted© Alle Veröffentlichungen im Online-Magazin für Textilien, Bekleidung, Leder und Technologie sind urheberrechtlich geschützt ©