специализирано изложение

новини

Български производители от обувната промишленост участват в специализирано изложение в Италия

Български производители от обувната промишленост участват в специализирано изложение в Италия Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средните предприятия

Read More
Всички права запазени на публикуваните материали на сайта на Онлайн списание за Текстил, облекло, кожи и технологии © All publications on the Online magazine for Textiles, Clothing, Leather and Technology site are copyrighted© Alle Veröffentlichungen im Online-Magazin für Textilien, Bekleidung, Leder und Technologie sind urheberrechtlich geschützt ©