Тодор Каблешков

новини

Висше транспортно училище “Тодор Каблешков“ – вековна история в обучението на кадри за транспортния сектор

 Обучава висококвалифицирани специалисти за уникални професии за нуждите на транспорта Висшето транспортно училище “Тодор Каблешков” е едно от най-старите висши

Read More
Всички права запазени на публикуваните материали на сайта на Онлайн списание за Текстил, облекло, кожи и технологии © All publications on the Online magazine for Textiles, Clothing, Leather and Technology site are copyrighted© Alle Veröffentlichungen im Online-Magazin für Textilien, Bekleidung, Leder und Technologie sind urheberrechtlich geschützt ©