ФТТ – Ямбол

новини

Конкурси от Факултет “Техника и технологии” – Ямбол към Тракийски университет – Стара Загора

РЕГЛАМЕНТИ КОНКУРС ЗА ПРЕЗЕНТАЦИЯ ИЛИ ВИДЕОКЛИП НА ТЕМА: „МОЯТ ФАКУЛТЕТ, МОЯТА СПЕЦИАЛНОСТ“ ЗА СТУДЕНТИ „МОЕТО УЧИЛИЩЕ, МОЯТА СПЕЦИАЛНОСТ“ ЗА УЧЕНИЦИ

Read More
Всички права запазени на публикуваните материали на сайта на Онлайн списание за Текстил, облекло, кожи и технологии © All publications on the Online magazine for Textiles, Clothing, Leather and Technology site are copyrighted© Alle Veröffentlichungen im Online-Magazin für Textilien, Bekleidung, Leder und Technologie sind urheberrechtlich geschützt ©