Чехия

новини1

9-та Централноевропейска конференция за полимерни влакна, химични влакна и специални текстилни изделия (CEC 2017)

9-та Централноевропейска конференция за полимерни влакна, химични влакна и специални текстилни изделия (CEC 2017). Име: 9-та Централноевропейска конференция за технически

Read More
Всички права запазени на публикуваните материали на сайта на Онлайн списание за Текстил, облекло, кожи и технологии © All publications on the Online magazine for Textiles, Clothing, Leather and Technology site are copyrighted© Alle Veröffentlichungen im Online-Magazin für Textilien, Bekleidung, Leder und Technologie sind urheberrechtlich geschützt ©