5 години онлайн списание за Текстил, облекло, кожи и технологии – България

РЕДАКЦИОННО СЪОБЩЕНИЕ: 

Списание за текстил, облекло, кожи и технологии

5 години онлайн, публикуваме различни гледни точки и модели от цял свят за леката индустрия и кожено-кожухарската индустрия!

5 години  онлайн,  информираме за устойчиви операции и възможности, бизнес и глобален пазар за  бъдещето на леката индустрия и кожено-кожухарската индустрия!

5 години онлайн, наблюдаваме движещите се иновации в леката индустрия и кожено-кожухарската индустрия!

5 години онлайн работим с български и чуждестранни фирми, университети, училища, лаборатории, асоциации и  автори на научни статии – БЛАГОДАРИМ ВИ! 

5 години онлайн сме медийни партньори на международни събития!

5 години онлайн  сме безспристрастни и отворени!

5 години сме онлайн!

5 години онлайн списание за Текстил, облекло, кожи и технологии – България!

 

ЧЕСТИТИ 5 ГОДИНИ, ПОСТИГНАТИ С МНОГО УСИЛИЯ

 ЗА НИКОГА НЕОСТАРЯВАЩАТА ИНДУСТРИЯ!

————————————–

Онлайн списание за Текстил, облекло, кожи и технологии – България www.tok-bg.org продължава  своята дейност, като подкрепя леката индустрия и кожено-кожухарската индустрия за нейното съживяване от Ковид-19, въпреки продължаващата пандемия!!!

 

 

ОТ РЕДАКЦИОННИЯ ЕКИП